Wie verre reizen doet, kan veel verhalen. (Matthias Claudius)

Schwung


Hoe hou je de schwung in je team?

Teamontwikkelingsfasen

Een team dat altijd in schwung is, bestaat niet. Kijk naar jezelf: als mens zijn we ook voortdurend in ontwikkeling. We groeien via vastlopen, interne strijd, loskomen, nieuwe keuzes maken.
Team-ontwikkeling kan je vergelijken met onze ontwikkeling als mens, waarin we groeien van kind, naar puber, naar (jong)volwassene, naar oudere. Elke fase heeft eigen karakteristieken, mogelijkheden en uitdagingen en is belangrijk en nodig om verder te groeien. Denk bijvoorbeeld aan de ‘puberteit’ van het team, ofwel de ‘stormfase’.
Wanneer teamleden tijdens deze fase leren omgaan met uiteenlopende perspectieven, belangen en conflict, versterken ze daarmee zowel het team als de teamvaardigheden in contact met anderen buiten het team.

Onze trainingen sluiten aan bij het team en de ontwikkelingsfase. We laten ervaren waar het vastloopt en waar de energie zit om weer in schwung te komen. Zo groei je als team en is de weg weer vrij om er samen een succes van te maken.

Ontwikkelmodel

team Van grote afhankelijkheid van ouders (team: vormen), ontwikkelt het kind zich via de pubertijd (stormen) naar jongvolwassene (normeren) en wordt steeds onafhankelijker en zelfstandiger volwassen (presteren). Uiteindelijk volgt het ouder worden en de dood (afscheid nemen).
Elke fase kent hobbels die genomen moet worden om te groeien en dat is spannend. Als de hobbel niet genomen wordt, blijft een team hangen in een fase. Oorzaak kan zijn het niet benoemen wat je nodig hebt of een conflict uit de weg gaan.
Hier als team constructief mee omgaan is essentieel om verder te komen. Om de aandacht en energie weer te kunnen richten op succesvol samenwerken en presteren.

De aanpak

Een Schwung training en coaching traject kent een modulaire opzet. We stemmen af op wat het team op dit moment nodig heeft. Op de hobbels die genomen moeten worden om weer in schwung te komen.

We werken met spel en verhalen. Deze vormen creëren ruimte en positieve energie om spelend, luisterend en vertellend te ontdekken en te ervaren. Het zijn rijke manieren om inzicht te krijgen in wat er leeft. Teamleden leren elkaar en zichzelf daardoor op een andere manier kennen.
Deelnemers gaan doen en ervaren, via spelbeleving en toegankelijke storytelling oefeningen. En reflecteren, om ervaringen te vertalen naar inzichten.

 • Lees meer over het Schwung ontwikkelingstraject
 • Schwung training&coaching is een samenwerking tussen Lisette Togtema en Game Case

 • Samen komen is
  een begin;
  samen blijven
  is vooruitgang;
  samenwerken
  is succes.

  Henry Ford

  Verwacht geen


  Blijvende schwung
  Zo nu zijn we er
  Serieuze bedoening

  Verwacht wel


  In schwung komen
  Groei
  Serieuze bedoeling