To be sure of winning, invent your own game, and never tell any other player the rules. (Ashleigh Briljant)

logo Game Case


Hou me op
de hoogte

The power of Lego Serious Play

Meer licht en plezier in je werk en een effectieve meeting. Het kan met LEGO® Serious Play®.

\

Samenwerken in je netwerk

Als je gaat samenwerken met iemand uit je netwerk is dat best spannend. Hoe weet je of het goed zal gaan?

6 keer spelen voor de omgevingswet

Netwerk
Wanneer ben je als gemeente klaar voor de omgevingswet? Dat is een lastige vraag, want naast de inhoudelijke zaken vraagt de nieuwe wet aanpassing van houding en gedrag: Van handhaven naar meedenken, van afdelingsgericht naar integraal samenwerken, van voor de burgers naar met de burgers.

Onlangs sprak ik met een gemeente die serious gaming in voor deze transitie. Als groot fan van ervarend leren word ik hier blij van.

6 manieren van speelse voorbereiding op de omgevingswet :

 1. Escape room uit Breda
  Mensen buiten de kamer moeten communiceren met mensen in de black box. De opdrachten in kader van omgevingswet kunnen alleen gezamenlijk worden opgelost. Het gaat over het delen van informatie en communicatie.
  Ervaring: Communiceren is lastig als je elkaar niet kan zien. Je neemt al snel aan dat de anderen weten waar je het over hebt

 2. Ik ga op reis en neem mee
  Welke wetten neem je mee? Welke moeten blijven in de nieuwe situatie en welke wet mag weg. Dit spel gaat over loslaten.
  Ervaring: Mensen zeggen dat ze willen loslaten en laten toch 9 van de 10 op de stapel van vergunning liggen.

 3. Rollenspel aan de hand van casussen
  Hoe handel je in de omgevingswet en wat is er anders dan dat het nu gaat.
  Ervaring: Het valt op hoe moeilijk het is om je in de nieuwe situatie in te leven. Alleen door veel oefenen krijg je zicht op wat er van je gevraagd wordt.

 4. Spelsimulatie over samenwerking
  Welke patronen komen naar boven? Wat is de dynamiek van het team? Help je de ander of laat je ze zwemmen?
  Ervaring: De reactie van de deelnemers was: “Er gebeurde wat er altijd bij ons gebeurt”. Het gedrag is zo zichtbaar en bespreekbaar dat de groep duidelijke acties kan opstellen voor verandering.

 5. Lego Serious Play
  Pak de uitdaging van de omgevingswet met de hele groep aan door het te bouwen met Lego, te bespreken en aan te passen. Of het nu gaat om het vormen van een visie of de neuzen dezelfde kant op te krijgen, onbewust bouw je belangrijke elementen in waar je niet aan denkt om die in een overleg te benoemen.
  Ervaring: Iedereen is aan het woord geweest en er is een gezamenlijk beeld uitgekomen waar iedereen achter staat.

 6. Omgevingswet-wandeling met gemengde groepen (o.l.v. wijkmakelaars)
  Waar zou dit gebied zich voor lenen. Hoe kan je dit een plus geven?
  Ervaring: Er is een andere sfeer omdat het op locatie is. Er komen ideeën naar boven en de mensen gaan afstemmen tussen afdelingen.

Welke speelse vormen zet jij in ter voorbereiding op de omgevingswet? Dit is ons aanbod.

5 tips voor netwerksamenwerken.

Netwerk
Ik ben een eenpitter en daardoor bepaal ikzelf hoe ik mijn bedrijf run, welke klanten ik wil bedienen en waar ik in wil investeren. Dat bevalt me prima.
Ik zoek ook mensen op om mee samen te werken, mee te sparren en inspiratie op te doen. Het is een manier om me groot te maken. Om samen met andere ondernemers meer aan te kunnen bieden en grotere projecten te kunnen draaien.

En soms gaat het mis.

Je zou denken, iedereen zit er in vanuit de eigen keuze. Dan loopt het toch goed? Voor het goed samenwerken in je netwerk blijken er randvoorwaarden te bestaan. Ik heb ontdekt dat veel de punten voor het goed functioneren van een team ook gelden voor het samenwerken in een netwerk.

Een recent onderzoek van Google toont aan dat er vijf belangrijke dynamieken zijn die succesvolle teams onderscheiden van andere teams.
Deze punten zijn ook van belang bij samenwerken in een netwerk:

 1. Psychologische veiligheid
  De samenwerking moet goed voelen. Word ik er blij van? Dat klinkt een beetje soft. Toch is het essentieel voor mij. Als ik niet met plezier onze werksessies bijwoon, als ik naderhand doodmoe ben of als ik er een knagend gevoel aan overhoud dan moet ik ermee stoppen. Het komt voor mij neer op openheid en veiligheid. Vertrouwen dat ik serieus genomen word, dat mijn inbreng ertoe doet, dat mijn belangen behartigd worden.

 2. Betrouwbaarheid
  Samenwerken betekent een stukje controle inleveren. Daarvoor is vertrouwen in de ander nodig. Levert mijn partner dezelfde kwaliteit? Komt hij of zij afspraken na? Kan ik op de ander bouwen?
  Bij een samenwerkingsverband hebben we de regel dat we elkaar vertellen als ons iets niet lekker zit, ook als het lastig te benoemen is. Dit is spannend en ongemakkelijk. Toch levert het een opmerkelijke openheid op en het laat niets onbenoemd, waardoor het vertrouwen groeit.

 3. Structuur en duidelijkheid
  Zelfs een team van twee personen heeft structuur nodig. Dit vereenvoudigt de communicatie en voorkomt misverstanden. Hoe groter de groep hoe meer structuur nodig is. Besteed dus bij de start aandacht aan het doel van het project, de rolverdeling en het plan. Ik heb ervaren hoe moeilijk het is om het gezamenlijke doel te verwoorden en gedurende het project vast te houden. Dit vergt tijd en aandacht, zeker als de groep groter is.

 4. Betekenis van het werk
  Het hebben van gezamenlijke waarden helpt. Het is van belang te weten waarom de andere partij deze samenwerking aangaat, wat belangrijk is in de samenwerking en in het resultaat. Dan kan je inschatten wat de kans van slagen van de samenwerking is.

 5. Impact van het werk
  Een samenwerking is het samenbrengen van energie en kennis om daarmee een resultaat te bereiken. Beide partijen hebben iets te winnen. Het resultaat moet passen in mijn bedrijfsplan, anders verlies ik snel mijn enthousiasme, hoe leuk de samenwerking ook is.

Hoe staat het met jouw samenwerkingsprojecten?

Spiegelteam

Bouw met je team een school in Afrika en ervaar waar de samenwerking schort en waar het op rolletjes loopt.

Gamification, een voorbeeld

Wat is gamification en is het de moeite waard om in te zetten?

Spelsimulaties: de boodschap komt binnen

Deelnemers raken betrokken door de manier waarop ze in een spelsimulatie meegenomen worden in het verhaal. Hierdoor komt de boodschap binnen.

Gamification voor high performance teams.

Robot
Gamification is hip, maar wat is het eigenlijk? Er is zelfs geen Nederlandse term voor. Wat zou dat zijn? Verspelisering? Lollificatie? De definitie van gamification luidt: Het gebruik van spelelementen in de gewone wereld.

Gamification wordt veelal ingevuld met punten die te verdienen zijn en prijzen die men kan winnen. Sommige organisaties gebruiken badges en leaderboards om hun medewerkers te motiveren.

Net als bij serious games is het van belang om het doel van gamification duidelijk te hebben om resultaat te boeken. Maar terwijl serious games een totale spelervaring bieden, worden bij gamification slechts onderdelen gebruikt. Gamification wordt ingezet om werk of leren leuker te maken of om mensen te motiveren om bepaald gedrag te vertonen. Maar hoe doe je dit?

Martijn Koops introduceert in zijn boek “Game didactiek” de essentiële elementen van een spel: DULVAFT

 1. Doel: het resultaat dat de speler wil bereiken
 2. Uitdagingen: de obstakels die overwonnen moeten worden
 3. Levels: de niveaus waarin de obstakels zijn onderverdeeld
 4. Voortgangsindicatie: indicatie van de vordering van de speler in het spel
 5. Autonomie: de vrijheid van de speler om zelf keuzes te maken
 6. Feedback: informatie die de speler vertelt hoe het gaat
 7. Thema: de vorm waarin het spel gepresenteerd wordt
Kers op de taart is een beloningsmechanismen om het spel echt succesvol te maken.

Onlangs hebben we de gelegenheid gekregen om dit in praktijk te brengen. Een groep van 60 medewerkers kreeg de opdracht om tijdens de strategie dag doelen voor 2019 te formuleren. De medewerkers zijn verdeeld in (scrum) teams en werden door het management uitgedaagd om ‘high performance teams’ te worden. Hiervoor zijn acht thema’s van belang.
We hebben de dag aan de hand van een verhaal de teams door de thema’s geleid. Bij elk thema speelde het team een kort spel dat gerelateerd was aan het thema. Vervolgens gingen ze een doel formuleren op dit thema. Zo gingen de teams alle thema’s af. Het verhaal is circulair opgebouwd, zodat het verhaal klop en doorloopt ongeacht waar een team start. Deze afwisseling van spel en denken werkt positief op de creativiteit van de team leden.
Het resultaat was een energieke dag met veel plezier en resultaat.

DULVAFT:

 1. Doel: maak de reis naar de top en overwin alle obstakels. Presenteer aan het eind de teamdoelen aan de hand van de zelf gebouwde robot
 2. Uitdagingen: een spel spelen en het formuleren van een doel bij elke spelronde
 3. Levels: eenmalige dag, een level
 4. Voortgangsindicatie: acht spellen af te werken. Voor de teams was het duidelijk hoever ze in het totale proces gevorderd waren.
 5. Autonomie: de groep doet de spellen zelf en ontwerpt de robot naar eigen inzicht
 6. Feedback: het team krijgt een robot onderdeel na elke spelronde, zodat ze aan het eind van de dag een robot kunnen bouwen
 7. Thema: de reis naar de top waarbij het team op de reis ‘high performance’ doelen formuleert
Kersen op de taart: robot in elkaar zetten en het presenteren van de doelen aan de hand van de robot. Hierbij kreeg het winnende team als prijs budget voor het pimpen van hun robot.

Deze ervaring heeft me geleerd dat ook in gamification er verschillende uitwerkingen mogelijk zijn.

Naar het archief voor oude blogs