To be sure of winning, invent your own game, and never tell any other player the rules. (Ashleigh Briljant)

logo Game Case


Hou me op
de hoogte

Samenwerken in je netwerk

25 februari 2020

Als je gaat samenwerken met iemand uit je netwerk is dat best spannend. Hoe weet je of het goed zal gaan?

6 keer spelen voor de omgevingswet

4 februari 2020

Netwerk
Wanneer ben je als gemeente klaar voor de omgevingswet? Dat is een lastige vraag, want naast de inhoudelijke zaken vraagt de nieuwe wet aanpassing van houding en gedrag: Van handhaven naar meedenken, van afdelingsgericht naar integraal samenwerken, van voor de burgers naar met de burgers.

Onlangs sprak ik met een gemeente die serious gaming in voor deze transitie. Als groot fan van ervarend leren word ik hier blij van.

6 manieren van speelse voorbereiding op de omgevingswet :

 1. Escape room uit Breda
  Mensen buiten de kamer moeten communiceren met mensen in de black box. De opdrachten in kader van omgevingswet kunnen alleen gezamenlijk worden opgelost. Het gaat over het delen van informatie en communicatie.
  Ervaring: Communiceren is lastig als je elkaar niet kan zien. Je neemt al snel aan dat de anderen weten waar je het over hebt

 2. Ik ga op reis en neem mee
  Welke wetten neem je mee? Welke moeten blijven in de nieuwe situatie en welke wet mag weg. Dit spel gaat over loslaten.
  Ervaring: Mensen zeggen dat ze willen loslaten en laten toch 9 van de 10 op de stapel van vergunning liggen.

 3. Rollenspel aan de hand van casussen
  Hoe handel je in de omgevingswet en wat is er anders dan dat het nu gaat.
  Ervaring: Het valt op hoe moeilijk het is om je in de nieuwe situatie in te leven. Alleen door veel oefenen krijg je zicht op wat er van je gevraagd wordt.

 4. Spelsimulatie over samenwerking
  Welke patronen komen naar boven? Wat is de dynamiek van het team? Help je de ander of laat je ze zwemmen?
  Ervaring: De reactie van de deelnemers was: “Er gebeurde wat er altijd bij ons gebeurt”. Het gedrag is zo zichtbaar en bespreekbaar dat de groep duidelijke acties kan opstellen voor verandering.

 5. Lego Serious Play
  Pak de uitdaging van de omgevingswet met de hele groep aan door het te bouwen met Lego, te bespreken en aan te passen. Of het nu gaat om het vormen van een visie of de neuzen dezelfde kant op te krijgen, onbewust bouw je belangrijke elementen in waar je niet aan denkt om die in een overleg te benoemen.
  Ervaring: Iedereen is aan het woord geweest en er is een gezamenlijk beeld uitgekomen waar iedereen achter staat.

 6. Omgevingswet-wandeling met gemengde groepen (o.l.v. wijkmakelaars)
  Waar zou dit gebied zich voor lenen. Hoe kan je dit een plus geven?
  Ervaring: Er is een andere sfeer omdat het op locatie is. Er komen ideeën naar boven en de mensen gaan afstemmen tussen afdelingen.

Welke speelse vormen zet jij in ter voorbereiding op de omgevingswet? Dit is ons aanbod.

5 tips voor netwerksamenwerken.

15 januari 2020

Netwerk
Ik ben een eenpitter en daardoor bepaal ikzelf hoe ik mijn bedrijf run, welke klanten ik wil bedienen en waar ik in wil investeren. Dat bevalt me prima.
Ik zoek ook mensen op om mee samen te werken, mee te sparren en inspiratie op te doen. Het is een manier om me groot te maken. Om samen met andere ondernemers meer aan te kunnen bieden en grotere projecten te kunnen draaien.

En soms gaat het mis.

Je zou denken, iedereen zit er in vanuit de eigen keuze. Dan loopt het toch goed? Voor het goed samenwerken in je netwerk blijken er randvoorwaarden te bestaan. Ik heb ontdekt dat veel de punten voor het goed functioneren van een team ook gelden voor het samenwerken in een netwerk.

Een recent onderzoek van Google toont aan dat er vijf belangrijke dynamieken zijn die succesvolle teams onderscheiden van andere teams.
Deze punten zijn ook van belang bij samenwerken in een netwerk:

 1. Psychologische veiligheid
  De samenwerking moet goed voelen. Word ik er blij van? Dat klinkt een beetje soft. Toch is het essentieel voor mij. Als ik niet met plezier onze werksessies bijwoon, als ik naderhand doodmoe ben of als ik er een knagend gevoel aan overhoud dan moet ik ermee stoppen. Het komt voor mij neer op openheid en veiligheid. Vertrouwen dat ik serieus genomen word, dat mijn inbreng ertoe doet, dat mijn belangen behartigd worden.

 2. Betrouwbaarheid
  Samenwerken betekent een stukje controle inleveren. Daarvoor is vertrouwen in de ander nodig. Levert mijn partner dezelfde kwaliteit? Komt hij of zij afspraken na? Kan ik op de ander bouwen?
  Bij een samenwerkingsverband hebben we de regel dat we elkaar vertellen als ons iets niet lekker zit, ook als het lastig te benoemen is. Dit is spannend en ongemakkelijk. Toch levert het een opmerkelijke openheid op en het laat niets onbenoemd, waardoor het vertrouwen groeit.

 3. Structuur en duidelijkheid
  Zelfs een team van twee personen heeft structuur nodig. Dit vereenvoudigt de communicatie en voorkomt misverstanden. Hoe groter de groep hoe meer structuur nodig is. Besteed dus bij de start aandacht aan het doel van het project, de rolverdeling en het plan. Ik heb ervaren hoe moeilijk het is om het gezamenlijke doel te verwoorden en gedurende het project vast te houden. Dit vergt tijd en aandacht, zeker als de groep groter is.

 4. Betekenis van het werk
  Het hebben van gezamenlijke waarden helpt. Het is van belang te weten waarom de andere partij deze samenwerking aangaat, wat belangrijk is in de samenwerking en in het resultaat. Dan kan je inschatten wat de kans van slagen van de samenwerking is.

 5. Impact van het werk
  Een samenwerking is het samenbrengen van energie en kennis om daarmee een resultaat te bereiken. Beide partijen hebben iets te winnen. Het resultaat moet passen in mijn bedrijfsplan, anders verlies ik snel mijn enthousiasme, hoe leuk de samenwerking ook is.

Hoe staat het met jouw samenwerkingsprojecten?

Spiegelteam

6 november 2019

Bouw met je team een school in Afrika en ervaar waar de samenwerking schort en waar het op rolletjes loopt.

Gamification, een voorbeeld

9 oktober 2019

Wat is gamification en is het de moeite waard om in te zetten?

Energie in je vergadering met spelvormen

10 september 2019

Maak je vergaderingen en presentaties interactief door het inzetten van spelvormen. In deze video wordt de spelvorm Kwartetten uitgelegd.

LEGO® Serious Play® verrassend effectief

18 augustus 2019

De magie van het bouwen met je handen maakt dat de LEGO® Serious Play® sessies zo effectief zijn.

Spelsimulaties: de boodschap komt binnen

27 juni 2019

Deelnemers raken betrokken door de manier waarop ze in een spelsimulatie meegenomen worden in het verhaal. Hierdoor komt de boodschap binnen.

Ervarend leren is de enige manier van leren

23 mei 2019

Ervarend leren is als 'training on the job', maar dan sneller. We kunnen ervaringen kunnen opdoen in korte tijd die normaal weken of maanden duren. We kunnen oefenen in een veilige omgeving, zonder te worden afgerekend op onze fouten. En daarbij plezier hebben bovendien.

Gamification voor high performance teams.

19 april 2019

Robot
Gamification is hip, maar wat is het eigenlijk? Er is zelfs geen Nederlandse term voor. Wat zou dat zijn? Verspelisering? Lollificatie? De definitie van gamification luidt: Het gebruik van spelelementen in de gewone wereld.

Gamification wordt veelal ingevuld met punten die te verdienen zijn en prijzen die men kan winnen. Sommige organisaties gebruiken badges en leaderboards om hun medewerkers te motiveren.

Net als bij serious games is het van belang om het doel van gamification duidelijk te hebben om resultaat te boeken. Maar terwijl serious games een totale spelervaring bieden, worden bij gamification slechts onderdelen gebruikt. Gamification wordt ingezet om werk of leren leuker te maken of om mensen te motiveren om bepaald gedrag te vertonen. Maar hoe doe je dit?

Martijn Koops introduceert in zijn boek “Game didactiek” de essentiële elementen van een spel: DULVAFT

 1. Doel: het resultaat dat de speler wil bereiken
 2. Uitdagingen: de obstakels die overwonnen moeten worden
 3. Levels: de niveaus waarin de obstakels zijn onderverdeeld
 4. Voortgangsindicatie: indicatie van de vordering van de speler in het spel
 5. Autonomie: de vrijheid van de speler om zelf keuzes te maken
 6. Feedback: informatie die de speler vertelt hoe het gaat
 7. Thema: de vorm waarin het spel gepresenteerd wordt
Kers op de taart is een beloningsmechanismen om het spel echt succesvol te maken.

Onlangs hebben we de gelegenheid gekregen om dit in praktijk te brengen. Een groep van 60 medewerkers kreeg de opdracht om tijdens de strategie dag doelen voor 2019 te formuleren. De medewerkers zijn verdeeld in (scrum) teams en werden door het management uitgedaagd om ‘high performance teams’ te worden. Hiervoor zijn acht thema’s van belang.
We hebben de dag aan de hand van een verhaal de teams door de thema’s geleid. Bij elk thema speelde het team een kort spel dat gerelateerd was aan het thema. Vervolgens gingen ze een doel formuleren op dit thema. Zo gingen de teams alle thema’s af. Het verhaal is circulair opgebouwd, zodat het verhaal klop en doorloopt ongeacht waar een team start. Deze afwisseling van spel en denken werkt positief op de creativiteit van de team leden.
Het resultaat was een energieke dag met veel plezier en resultaat.

DULVAFT:

 1. Doel: maak de reis naar de top en overwin alle obstakels. Presenteer aan het eind de teamdoelen aan de hand van de zelf gebouwde robot
 2. Uitdagingen: een spel spelen en het formuleren van een doel bij elke spelronde
 3. Levels: eenmalige dag, een level
 4. Voortgangsindicatie: acht spellen af te werken. Voor de teams was het duidelijk hoever ze in het totale proces gevorderd waren.
 5. Autonomie: de groep doet de spellen zelf en ontwerpt de robot naar eigen inzicht
 6. Feedback: het team krijgt een robot onderdeel na elke spelronde, zodat ze aan het eind van de dag een robot kunnen bouwen
 7. Thema: de reis naar de top waarbij het team op de reis ‘high performance’ doelen formuleert
Kersen op de taart: robot in elkaar zetten en het presenteren van de doelen aan de hand van de robot. Hierbij kreeg het winnende team als prijs budget voor het pimpen van hun robot.

Deze ervaring heeft me geleerd dat ook in gamification er verschillende uitwerkingen mogelijk zijn.

Gouden tips voor warme acquisitie.

1 november 2018

Buikenhoofd

Ik heb zo’n mooi product, ik kan het alleen niet verkopen!

Mijn business games verkopen niet via het internet. Het zijn producten met een verhaal. Hoe mooi het is om te leren door ervaring en de energie dat het geeft als je samen een business game speelt.
Hiervoor moet ik met potentiele kopers in gesprek.
En dat voelt voor mij al gauw als een Verkoopgesprek, waar ik mijn klant ga vertellen waarom hij mijn product moet kopen. Ik ben dan zo druk bezig te verkopen dat ik niet luister naar wat er nodig is.

In het boek “Opdrachtgever gezocht” stellen Jan Willem van den Brink en Maarten van Oss dat je niet moet verkopen, maar je klant kan helpen kopen.

Ik heb gemerkt dat het meebewegen met mijn klant beter bij mij past dan het overtuigen. Doordat ik open het gesprek in ga komen we samen tot een oplossing die waarde toevoegt voor mijn klant.

Dit zijn mijn gouden tips voor warme acquisitie:

 1. Ga open het gesprek in. je in de situatie van je klant in. Onderzoek het probleem van je klant om zeker te weten dat je de juiste oplossing biedt.
  • Wat is het doel? Wat verandert er in de organisatie als de opdracht met succes is uitgevoerd?
  • Wat speelt er nog meer? Welke vergelijkbare zaken spelen nog?
  • Wat zijn de details? Waar gaat het precies over?
 2. Gebruik verhalen om je klant te vertellen over je product over je ervaringen en over jezelf. Met een verhaal kan je je expertise naar voren brengen zonder op te scheppen. Verhalen zijn makkelijk te onthouden en vergroten vaak het vertrouwen. Een goed verhaal:
  • bevat emotie en spanning
  • is herkenbaar. Een algemene situatie waar je klant ook in kan komen
  • heeft franje. Details die blijven hangen
  Zorg voor je eigen verhalenbibliotheek, zodat je voor verschillende situaties mooie voorbeelden hebt.
 3. Soms merk je in een gesprek dat dingen niet uitgesproken worden, wat later tot problemen kan leiden. Dan is het belangrijk te benoemen wat er is .
  • Voelen wat er gebeurt? Waarover voel je je precies ongemakkelijk?
  • Zeggen wat er aan de hand is. Houd je bij de feiten. Je eigen gevoel is ook een feit.
  • Kaken Op Elkaar. De ander heeft tijd nodig om je boodschap te verwerken en om te reageren.
 4. Ga voor de relatie. Voordat je tot zaken komt is het van belang om van mens tot mens contact te maken. Een goede voorbereiding helpt: wie ga je spreken en hoe stel je jezelf voor? Opdrachten verwerven gaat over de ander begrijpen. Luisteren is daarbij onontbeerlijk. Laat je gesprekspartner weten dat je luistert door je lichaamshouding, door vragen te stellen en door oogcontact. Let maar eens op wat er bij jou gebeurt als je een verhaal vertelt aan iemand die op zijn horloge kijkt of achterover hangt.
 5. Nee is oké. Soms blijkt dat jouw dienst niet de oplossing is voor je klant. Dat is natuurlijk jammer. Heb je de opdracht dus verloren? Nee, er was nooit een opdracht. Soms verrast een klant je door je later (soms jaren later) te benaderen voor jouw expertise.

Maar de gouden tips alleen zijn niet genoeg. Om dit in je vingers te krijgen moet je oefenen. Binnenkort komt het spel ‘Klant-in-je-hand’ uit. Met dit spel dat gebaseerd is op het boek “Opdrachtgever gezocht” kan je je voorbereiden op gesprekken, werken aan het vergroten van je netwerk en kan je de valkuilen bij het maken van een offerte voorkomen.

Wil je een voorproefje? Kom dan op 22 november naar het Parktheater in Eindhoven. Daar geeft Nettie Wester een gratis workshop met gebruik van het spel.
Meld je aan via Workshop klant-in-je-hand

Spelen is hard werk.

31 mei 2018

Buikenhoofd

Spelen is een bezigheid die men niet ernstig genoeg kan nemen. (Jacques Yves Cousteau)

Want we spelen om te leren.
Het gekke is dat als we volwassen zijn, we niet meer spelen. Alsof er niets meer te leren valt.

Ik ben voorstander van een leven lang leren. Heerlijk vind ik het om weer iets nieuws op te pakken. Ik volg MOOC’s , lees boeken, doe een opleiding en volg cursussen. Wat bij mij grote impact heeft zijn ervaringen die me nieuw inzicht verschaffen.

Eén ogenblik van inzicht is soms evenveel waard als de ervaring van een heel leven. (Oliver Wendell Holmes)

Welke ervaringen geven inzicht? Voor mij zijn dat verrassende gebeurtenissen die emoties oproepen. Dat kan plezier zijn, spanning en ook frustratie. Fouten maken vind ik confronterend en daarom zijn mijn fouten een bron van kennis.

Ervaring is een optelsom van je eerder gemaakte fouten. (Oscar Wilde)

Ervaring doe je op tijdens het leven. Werkervaring tijdens het werk. Groepservaring in de groep. Het zou mooi zijn als je op een snelle manier ervaring kan opdoen. Het liefst een ervaring met impact. Dat maakt het leren efficiënt.

De mens die het meest geleefd heeft is niet hij die de meeste jaren telt, doch hij die het ‘t diepst ervaren heeft. (Jean-Jacques Rousseau)

Dit is alleen niet zonder risico. Het risico op het maken van fouten, het tonen van mijn ‘lelijke’ eigenschappen, het zien van de ruwe waarheid.
De minder mooie kanten van mijzelf houd ik het liefst verborgen. Gebeurtenissen waar deze naar boven komen kan ik me nog erg goed voor de geest halen. Door schade en schande geleerd.

Wees dapper en neem risico’s. Niets kan ervaring vervangen. (Paulo Coelho)

Aan de andere kant geven dit soort ervaringen mij het gevoel te leven. Er gebeurt iets, het is spannend. Dat vind ik leuk.

Door het verrassingselement leren wij van de ervaring alles wat zij de moeite waard vindt om ons bij te brengen. (Charles S. Peirce)

Ik denk ook dat wat ik tegenkom nodig heb.

De ervaring leert niet waar er geen behoefte is om te leren. (George Bernard Shaw)

Een mooie manier om in korte tijd inzicht te krijgen door ervaring is met serious games of spelsimulaties.
Een spelsimulatie is gericht op een bepaald leerdoel en biedt de deelnemer de mogelijkheid om in een paar uur een ervaring op te doen waar anders misschien jaren voor nodig zijn.

Ervaring is de beste injectie tegen vooroordelen. (Heinz Hilpert)

Door een spelsimulatie of serious game goed te begeleiden worden de inzichten expliciet gemaakt. Dit is een belangrijk onderdeel van het inzetten van deze ervaringsvormen.

Denken zonder ervaring is leeg, maar ervaring zonder denken is blind. (Immanuel Kant)

Spelen is hard werk, maar …

De enige bron van kennis is ervaring. (Albert Einstein)

Hoe je woorden en je lijf verschillende taal spreken.

19 april 2018

Buikenhoofd In den beginne was jij. Je was een hulpeloos schepsel en niet in staat om op eigen kracht te overleven. Het was voor jou van levensbelang anderen zover te krijgen dat ze jou verzorgden. Hiervoor zette je alle beschikbare middelen in van lachen naar je moeder tot heel hard huilen.
Een baby is geprogrammeerd om zijn omgeving te manipuleren om te overleven. Je bent uitsluitend buik; een buik die gevuld moet worden. Je bent 100% op jezelf gericht en je voelt je het middelpunt van de wereld. Het krijgen van een reactie in de vorm van voedsel, warmte en aanhankelijkheid is iets wat in het latere leven wordt opgevat als waardering of erkenning. Een positieve reactie op iets wat je deed.

Hoe meer een kind in staat is iets prettigs te bewerkstelligen hoe meer het zelfvertrouwen groeit. Dit geldt ook later in het leven.

En toch zijn er zoveel mensen met een gebrek aan zelfvertrouwen. Wat is er gebeurd?

Op heel jonge leeftijd ontdekte je dat de wereld toch niet alleen om jou draait.
Stel je bent 11 maanden en krijgt van je moeder wortelpuree. Je ontdekt dat als je “brrr” zegt de puree alle kanten opvliegt. Fantastisch! Overal zie je stukjes puree geplakt zitten. Als je je bij de volgende hap voorbereidt om weer “brrr” te zeggen, zegt je mama: “Als je niet netjes eet word ik boos op jou”.
Als je nu weer voor “brrr” kiest dan riskeer je de liefde van je mama (afgewezen worden en sterven). Bij het alternatief mis je het plezier van de rondvliegende wortelpuree maar ben je verzekerd van de liefde van je mama. Kies je ervoor om je netjes te gedragen dan heb je een les geleerd: Wanneer je afziet van wat je leuk vind en doet wat er van je wordt verwacht dan vinden ze je leuk, wordt je niet verlaten en sterf je niet.

Herken je dat? Heb je dat gedaan? Je richten naar wat er van je wordt verwacht? En dat is maar goed ook, anders zou je niet passen in onze samenleving. De angst om afgewezen te worden is het bindmiddel van onze maatschappij.

Zo ontwikkelt zich langzaam maar zeker een hoofd op je buik. Het hoofd heeft als taak de buik voor de wereld te vertalen, zodat je krijgt wat je wilt terwijl men ook nog van je blijft houden.

Het gevaar is dat je zo inspeelt op wat anderen van je verwachten dat je hoofd je buik overspeelt. Wat je hoort te doen wint van wat je wil doen. Je buik wordt onzichtbaar voor jou. Maar je buik is niet onzichtbaar voor anderen en toont zich door lichaamstaal. Hierdoor geef je een dubbele boodschap, die van je hoofd door wat je zegt en die van je buik door hoe je lichaam erbij staat.

Duidelijkheid schept zekerheid. Duidelijkheid houdt in dat je eenzelfde boodschap met je woorden en je lichaam geeft. Als je zo beschaafd en beleefd bent dat je hoofd het werk heeft overgenomen en een andere boodschap geeft dan je lichaam, kunnen anderen niet meer op jou vertrouwen. Hierdoor zal ook jouw zelfvertrouwen verminderen.
Het is dus van belang dat je je buik meeneemt. Om je buik mee te nemen moet je weten wat hij zegt: je moet je bewust zijn van je buik (wat wil ik eigenlijk?).

En soms is het prima om een dubbele boodschap uit te zenden. Het is van belang je te realiseren dat je dat doet en ervoor te zorgen dat je hoofd en buik in evenwicht zijn. Wanneer de balans zoek raakt en je je buik te lang negeert wordt je ziek. Dit kan zich uiten door stijve spieren in schouders en nek, maagpijn, hoge bloeddruk en zelfs depressie.

Het boek Effect van Johann Olav Koss e.a. is een aanrader als je meer wilt lezen over hoe je door het gebruik van je buik en je hoofd meer effect kan bereiken.

Schwung in het team.

13 februari 2018

Schwung Om 9 uur kom je aan op de locatie van de teamdag. Je verwacht dat het een goede dag wordt, dat je met elkaar praat over de strategie van dit nieuwe jaar en dat je dit samen afsluit met een lekker diner. Twee weken geleden ben je gebeld door een van de trainers. Ze vroeg hoe jij het team ervaart en vertelde dat het op de teamdag de bedoeling is om je open op te stellen.
Tuurlijk joh!

Als iedereen binnen is en een kopje koffie heeft gehad begint de dag. Anders dan je had verwacht.

Je bent ineens de directeur van een bedrijf, die samen met andere bedrijven een project moet realiseren. De informatie is schaars en de tijd is krap. Heb je het net een beetje op de rit dan word je door een tegenvaller om de oren geslagen.

Een uur later is het spel geëindigd en zit je met z’n allen in een grote kring. De vraag komt: “Wat gebeurde er in het spel?”. Als je erover nadenkt dan besef je dat je je hebt lopen ergeren aan Karel, dat Jennie je fantastisch geholpen heeft en dat Marian zich op de achtergrond hield. Eigenlijk net zoals het op je werk gebeurt. Alle inzichten van de teamleden uit het spel worden bezien in het licht van de werkelijkheid. Samen komen jullie tot een aantal belangrijke punten die jullie willen aanpakken.

He lunch. Lekker.

In de middag gaat deze bijzondere dag verder. Geen discussies en post-its plakken. Ieder teamlid wordt uitgedaagd om een verhaal te vertellen. Niet zomaar een abstract verhaal, nee een verhaal over jou, wat jij belangrijk vindt en waar jouw hart sneller van gaat kloppen. De reacties van je collega’s zijn mooi en verrassend.
Je hoort de verhalen van de anderen en je krijgt hierdoor veel meer inzicht in hun beweegredenen.

Aan het eind van de dag ga je met veel energie naar huis. Het was een spannende dag waarin je allerlei nieuwe dingen hebt ervaren, veel hebt geleerd over je team en jezelf.
Wat een mooie manier om met elkaar bezig te zijn en als team te groeien.


Dit kan zomaar een trainingsdag van Schwung zijn. In onze trainingen laten we teams ervaren waar het vastloopt en waar de energie zit om weer in schwung te komen. Zo groei je als team en is de weg weer vrij om er samen een succes van te maken.

We werken met spel en verhalen. Deze vormen creëren ruimte en positieve energie om spelend, luisterend en vertellend te ontdekken en te ervaren. Het zijn rijke manieren om inzicht te krijgen in wat er leeft.

De trainers verbinden in de Schwungbegeleiding twee passies; verhalen (Lisette Togtema) en spel (Nettie Wester). Daarnaast zijn ze beiden bedrijfskundigen met jarenlange ervaring in consultancy, projectmanagement en trainerschap. Ze zijn opgeleid tot professionele coaches van zowel individuele als organisatorische vraagstukken (Phoenix Opleidingen post HBO ) en werken met verschillende ontwikkelingstheorieën bij veranderprocessen, o.a. TA, NLP en Systemisch werken.
Waar ze hun voldoening uithalen in het werken met teams? Zien dat mensen hun eigenheid en positieve energie inbrengen in het team. Mensen die met plezier met elkaar werken, presteren beter!

Naar het archief voor oude blogs