Vertel het me en ik zal het vergeten, laat het me zien en ik zal het onthouden, laat het me beleven en ik zal het me eigen maken (Confucius)

logo Game Case


Met Spiegelteam naar een zelfsturend team

  • Organiserend vermogen van het team: het nemen van beslissingen, de communicatie en taakverdeling.
  • Samenwerking: elkaar aanspreken, conflicthantering en kwaliteiten inzetten.
  • Resultaatgerichtheid: gezamenlijk doel en eigen doel, aanpassen werk, problemen oplossen.

Introductie Spiegelteam

Wanneer mensen samenwerken is er niet per definitie sprake van een team. En in een team werkt men niet vanzelfsprekend samen. Een team ontstaat wanneer mensen zich verbinden met doelen, taken, rollen, gemeenschappelijke werkwijzen, werkafspraken en de onderlinge samenwerking. Hierover gaat de spelsimulatie Spiegelteam.

Het team krijgt de uitdaging om een school te bouwen in een Afrika. Behalve het bouwen zijn er nog andere activiteiten die de teamleden moeten oppakken en die een wisselwerking op elkaar hebben. Dit moet allemaal binnen een korte tijd gebeuren.
Deze uitdaging en spanning zorgen voor veel energie en humor. Deelnemers laten hun authentieke gedrag zien en de setting zorgt ervoor dat dit makkelijker bespreekbaar is. De teamleden krijgen inzicht in de groepsdynamiek en het wordt duidelijk op welke punten het team wil verbeteren.

Deze spelsimulatie is uitermate geschikt voor het bepalen waar een team staat in volwassenheid en op welke onderdelen het snelst groei te realiseren is.

Reacties van klanten

Meer reacties

"Spiegelteam is een snel, complex spel waarbij de kwaliteiten en het gedrag van medespelers feilloos naar boven komen."
"Spiegelteam heeft mij geholpen mijn team naar een hoger niveau te brengen."

Kenmerken spelsimulatie Spiegelteam

  • 7 tot maximaal 14 deelnemers
  • Tijdsduur game en nabespreken ca. 3 uur en 30 minuten. Voorafbereiden en afbouwen: ieder 1 uur.
  • Voor projectteams, startende teams, teams die willen groeien
  • €1870 excl. btw en locatiekosten
  • De game wordt gebeleid door een spelleider/coach.
  • Benodigd op locatie: beamer en scherm

Meer weten over deze spelsimulatie?


Bekijk ook deze spelsimulaties